ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

0
1043

อุบลฯ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 31 ม.ค.63 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนางยุภาพร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอเขื่องใน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขื่องใน ให้การต้อนรับ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชรานี รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน 860 หลังคาเรือน ประชากร 3,676 คน มีการดำเนินงานการพัฒนา ต้นแบบ 5 ด้าน คือ งานการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เช่น ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสียง ตรวจสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์สุภาพ // ด้านภูมิทัศน์ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GRFEN&CLEAN Hospital สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว // ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสนับสนุนและพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการซื้อวัสดุทางการแพทย์ โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ชุมชนเข้มแข็ง //การพัฒนางานการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ ยาสมุนไพรทับหม้อเกลือ ขยายผลสู่ชุมชน ทำให้เกิดศูนย์บริการสุขภาพแผนไทยในชุมชน 3 แห่ง ประชาชนเข้าถึงบริการนวดแผนไทยเพิ่มขึ้น // ด้านการงานวิจัยนวัตกรรม โครงการวิจัยเรื่อง “ความชุกของโรคติด เชื้อปรสติ ในประชากร ตำบลก่อเอ้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกบริโภคปลาดิบ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี และผลงานการพัฒนานวัตกรรม มหัศจรรย์ 1,000 วัน สู่คลังนมแม่ สร้างเด็กไทยฉลาด สุขภาพดี ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยยนมแม่ ที่เปลี่ยนไปทำให้แม่ไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น จึงมีคลังนมแม่ในชุมชน และมีระบบการเก็บ การสง่ นม โดยทางระบบขนส่งสาธารณะ

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here