ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##แผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น 2 เดือน ยึดกว่า 62 ตัน หยุดการผลิตยาบ้า 1,358 ล้านเม็ด หรือไอซ์ 32 ตัน ล่าสุดยึด Sodium Ethoxide กว่า 12.4 ตัน

0
673

แผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น 2 เดือน ยึดกว่า 62 ตัน หยุดการผลิตยาบ้า 1,358 ล้านเม็ด หรือไอซ์ 32 ตัน
ล่าสุดยึด Sodium Ethoxide กว่า 12.4 ตัน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (CCDAC) ทำการตรวจยึด Sodium Ethoxide กว่า 12.4 ตัน ในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือ ก่อนถูกลำเลียงเข้าไปแหล่งผลิตในพื้นที่รัฐฉาน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 1511 ซึ่งประเทศไทยเป็นแกนหลักร่วมกับ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง “ปฏิบัติการ 1511 ถูกริเริ่มโดยประเทศไทยและเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขงประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เห็นชอบร่วมกันเพื่อสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นไม่ให้ เข้าไปยังแหล่งผลิต และสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ออกจากแหล่งผลิต ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้การทำงานเชิงรุก”สำหรับ Sodium Ethoxide ที่จับยึดได้ครั้งนี้ เป็นสารเคมีสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ประตุ้นประสาท เช่น ไอซ์ หรือยาบ้า โดยใช้ทดแทนสารตั้งต้นเดิมที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และจำนวน 12.4 ตันดังกล่าว ประมาณการว่าหากเล็ดลอดไปได้จะสามารถนำไปผลิตไอซ์ได้ไม่น้อยกว่า 11 ตัน หรือผลิตยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า 740 ล้านเม็ด เมื่อพิจารณาประกอบกับก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ CCDAC ของเมียนมาก็จับยึดกาเฟอีนได้กว่า 1 ตัน ซึ่งถือเป็นการลดทอนศักยภาพการผลิตทั้งไอซ์และยาบ้าได้เป็นจำนวนมาก และคาดว่าน่าจะมีผลต่อปริมาณยาเสพติดในตลาดและราคายาเสพติดไม่มากก็น้อยสำนักงาน ป.ป.ส. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผลการปฏิบัติของเมียนมา ที่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 อย่างเข้มแข็ง จนมีผลการยึดยาเสพติดและสารเคมีได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรอบ 2 เดือนเศษมานี้ เฉพาะในเมียนมา สามารถยึดสารเคมีไปแล้วกว่า 52.1 ตัน มีผลให้ยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ถูกผลิตขึ้นและถูกส่งออกมากระจายแพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ของ 6 ประเทศ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 สามารถยึดสารเคมีสำคัญที่นำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมกว่า 62 ตัน เท่ากับหยุดการผลิตยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า 1,358 ล้านเม็ด หรือไอซ์ 32.4 ตัน ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตยาเสพติดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผน ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินทุกวิถีทางภายใต้กรอบของกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะแก้ไขและลดปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยและสังคมโลกปลอดภัยจากยาเสพติด และ ขอความร่วมมือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือรับทราบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดมาได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here