ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติงบประมาณ 420 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี พร้อมทำระบบชลประทาน แก้ปัญหาภัยแล้ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

0
762

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติงบประมาณ 420 ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี พร้อมทำระบบชลประทาน แก้ปัญหาภัยแล้ง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 6ก.พ.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2497 มีพื้นที่ทั้งหมดของ โครงการ ประมาณ 7,500 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดีและหมู่บ้านใกล้เคียง
เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าว มีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน และมีวัชพืชปกคลุม ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 จึงได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่โดยขอใช้งบประมาณปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร, ติดตั้งบานแบบฝายพับได้สูง 1 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารระบายน้ำล้น พร้อมระบบควบคุมระยะไกล แบบ REAL TIME จะสามารถเพิ่มระดับเก็บกักสูงขึ้น 0.50 เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น ประมาณ 5.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
สำหรับแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในระยะยาว ทางสำนักงานชลประทาน ที่ 7 ได้กำหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ไว้ในปี 2564 – 2567 ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ การก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกพร้อมเลนจักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำกว้าง 9 เมตรยาว 16 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับจ้างรับซื้อมูลดินกลับคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างได้กว่า10 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยโครงการทั้งหมดตั้งงบประมาณไว้ 420 ล้านบาท ด้วยแผนงานต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งในทุกพื้นที่ของประเทศ แต่ขณะนี้ ยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังคน เครื่องจักร และการประชาสัมพันธ์ ออกให้คำแนะนำถึงเรื่องการประหยัดน้ำ และ ปลูกพืชใช้น้ำน้อยไว้แล้ว รวมถึงระดับน้ำเก็บกักในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ยังสามารถผันน้ำไปช่วยเหลือกันได้
ในส่วนของอ่างเก็บน้ำหนองช้างทองแห่งนี้ ก็ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาตรการเก็บกัก ให้มากขึ้นถึง 3 เท่า จาก 7 ล้านลูกบาศก์เมตรในปัจจุบัน เป็น 23 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่งในการที่จะอนุมัติงบประมาณจำนวน 420 ล้านบาทเพื่อดำเนินการ

cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here