ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ก. ท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับศูนย์ TAC ร่วมปฏิบัติการ ณ สนามบิน 24 ช.ม. แจกหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมรณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย

0
929

ก. ท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับศูนย์ TAC ร่วมปฏิบัติการ ณ สนามบิน 24 ช.ม.
แจกหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนา พร้อมรณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 : จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการให้ยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์ TAC เพื่อเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และสื่อสารทำความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศูนย์ TAC) มีการยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยขณะนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดคัดกรองด่านควบคุมโรค ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ TAC จังหวัดต่างๆ ได้ลงพื้นที่ให้บริการแจกหน้ากากอนามัย และสื่อสารทำความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยเน้นการสื่อสารด้วยข้อความเดียว (Single message) “ห่วงใยและให้ความสำคัญกับคนไทยเป็นลำดับแรก และแสดงความเห็นใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ” โดยบรรยากาศการแจกจ่ายสิ่งของตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงสถานการณ์และยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ผนึกกำลังกันช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (3 ก.พ. 63) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการประสานงานจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 72,000 ชิ้น ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำไปบริหารจัดการเพื่อกระจายน้ำใจและความปรารถนาดีของผู้มอบ ไปยังบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว

ในวันต่อมา (4 ก.พ. 63) บริษัทไชน่าไทยทัวร์ (ลี่ชิกรุ๊ป จำกัด) ได้ประสานงานเพื่อขอมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น และถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 100,000 คู่ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว และมอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ดำเนินการกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศูนย์ TAC) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อช่วยกันส่งต่อไปยังประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงและการกระจายของโรค

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานของกระทรวงฯ ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้รับทราบถึงความห่วงใยของรัฐบาลต่อผู้ได้รับผลกระทบในภาคการท่องเที่ยว ตลอดถึงสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองแก่ประชาชน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การกินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีคนจำนวนมาก และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันโรค@Namwan@prmots🐰🐑🐏

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here