ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. รุกปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เน้นสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 4 เดือนเศษ หน่วยภาคีร่วมกันดำเนินการไปกว่า 2,600 หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน สอดส่อง ดูแล แจ้งเบาะแสยาเสพติด

0
529

ป.ป.ส. รุกปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เน้นสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 4 เดือนเศษ หน่วยภาคีร่วมกันดำเนินการไปกว่า 2,600 หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน สอดส่อง ดูแล แจ้งเบาะแสยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้อำนวยการในปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 2/2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Command Centre สำนักงาน ป.ป.ส.รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปฏิบัติการนี้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดพื้นที่แพร่ระบาดและความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติด ด้วยการสนธิกำลังกันหลายหน่วยงานคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กองทัพบก และสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัด และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ 73 หมู่บ้าน/ชุมชน 61 ตำบล 28 อำเภอ 10 จังหวัด ผลการปฏิบัติครั้งนี้ จับกุมผู้กระทำความผิดในระดับผู้ขายปลีกให้ผู้เสพ 224 ราย ดำเนินคดีในข้อหาผลิต 6 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 30 ราย ครอบครองยาเสพติด 21 ราย จำหน่าย 2 ราย และเสพยาเสพติด 165 ราย ทั้งนี้ได้นําผู้เสพเข้ารับบําบัด 28 ราย ยาเสพติดที่ยึดเป็นของกลางมีทั้งยาบ้า ไอซ์ กัญชาแห้ง น้ำต้มพืชกระท่อม พืชกระท่อม กัญชา รวมถึงอาวุธปืนและกระสุนปืน โดยผลการปฏิบัติใน 4 เดือนเศษ (1 ตุลาคม 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2563) ได้ปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดระเบียบสังคม รวม 2,641 หมู่บ้าน/ชุมชน 1,565 ตำบล 617 อำเภอ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จับผู้กระทำความผิด 5,608 ราย ดำเนินคดีในข้อหาผลิต 106 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1,610 ราย จำหน่าย 125 ราย ครอบครอง 1,804 ราย และเสพ 1,963 ราย ของกลางยาบ้า 1,811,325 เม็ด ไอซ์ 18,885.64 กรัม กัญชาแห้ง 562,844.7 กรัม เฮโรอีน 4,062.37 กรัม น้ำต้มพืชกระท่อม 48,412.34 ลิตร พืชกระท่อม 830,663.4 กรัม ต้นกัญชา 167 ต้น ต้นกระท่อม 20 ต้น ฝิ่น 30 กรัม คีตามีน 28.94 กรัม และยาแก้ไอ 118 ขวด ยึดอายัดทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 3,724,420 บาท นำผู้เสพเข้ารับการบำบัด 802 คน และจับกุมในคดีอาวุธปืนและคดีอาญาอื่น ๆ 43 ราย (ตรวจยึดอาวุธปืน 69 กระบอก และกระสุนปืน 348 นัด)รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการบังคับใช้กฎหมายแล้ว มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งได้รับทราบว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามข้อร้องเรียนที่แจ้งผ่านสายด่วน 1386 ซึ่งเป็นการที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ถือเป็นความลับทางราชการ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลหมู่บ้าน/ชุมชนของตน ไม่ให้มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”@Maprang

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here