ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

0
697

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโดยในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะทางการบริหารต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความสามารถในการปรับใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณแบบผู้บริหารมืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 60 คน ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะ สมรรถนะ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการจัดการภาครัฐ มีแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน เพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here