ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดโครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล

0
759

โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล” เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมีความภาคภูมิใจและรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ประเพณี วัฒนธรรม และคุณงามความดีของบรรพบุรุษ รวมถึงจะได้หาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here