ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เตือนไอซ์ เสพติดง่าย สุขภาพทรุดโทรมเร็ว การป้องกันและแก้ไขไม่สามารถให้ภาครัฐทำงานโดยลำพังได้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน หากร่วมมือกันใกล้ชิดจะทำให้ปัญหาลดลง

0
544

ป.ป.ส. เตือนไอซ์ เสพติดง่าย สุขภาพทรุดโทรมเร็ว การป้องกันและแก้ไขไม่สามารถให้ภาครัฐทำงานโดยลำพังได้ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน หากร่วมมือกันใกล้ชิดจะทำให้ปัญหาลดลง

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เผยถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์ในประเทศว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไทยอยู่ติดกับแหล่งผลิตที่สำคัญและถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผ่านไปยังประเทศที่สาม ประกอบกับขบวนการค้ายาเสพติดต้องการให้ไอซ์เข้ามาทดแทนยาบ้า เพราะได้ราคาดีกว่าและไม่ต้องนำมาผลิตเป็นเม็ดยาบ้า ทั้งนี้ไอซ์เป็นยาเสพติดที่เสพติดง่ายและมีฤทธิ์ทำลายสุขภาพทั้งสมองและอวัยวะอื่นๆ อย่างรวดเร็ว
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าที่ผ่านมามีการจับยึดไอซ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะปี 2562 จับยึดได้ถึง 16 ตัน และปี 2563 ในระยะเวลา 2 เดือนจับยึดได้ 2.7 ตัน แม้ไอซ์ส่วนใหญ่จะถูกลำเลียงผ่านไปยังประเทศที่สาม แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ขบวนการค้ายาเสพติดได้กระจายสู่ตลาดยาเสพติดในประเทศ มีผลให้ช่วงที่ผ่านมาพบว่าการแพร่ระบาดไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เห็นได้จากมีผู้เสพติดไอซ์เข้ารับการบำบัดรักษามากขึ้น ล่าสุดในปี 2562 มีถึง 14,060 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยทำงานเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าไอซ์เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกับยาบ้าที่เรียกว่า เมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท และด้วยเหตุที่ไอซ์ออกฤทธิ์แรงกว่ายาบ้าจึงทำให้เสพติดได้ง่าย อาการที่เกิดขึ้นได้กับผู้เสพติดไอซ์คือ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ประสาทหลอน ซึมเศร้าอย่างรุนแรง และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ไอซ์เป็นยาเสพติดที่ทำลายสมอง ปอด และไต ผู้เสพไอซ์จึงมีสุขภาพทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดความต้องการยาเสพติด ป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่ โดยเฉพาะในเด็ก/เยาวชนและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน ได้ช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัวสถานศึกษา และชุมชน/หมู่บ้านไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม. หรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here