ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ไทย ร่วม สิงคโปร์ ส่งมอบเรือลาดตระเวนแก่ เมียนมา-ลาว เสริมสร้างการสกัดกั้นยาเสพติดในอาเซียน

0
219

ไทย ร่วม สิงคโปร์ ส่งมอบเรือลาดตระเวนแก่ เมียนมา-ลาว เสริมสร้างการสกัดกั้นยาเสพติดในอาเซียน

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. :
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และส่งมอบเรือลาดตระเวน ระหว่างไทย – ลาว และไทย – เมียนมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มน้ำโขง โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายวงเพ็ด แสนวงสา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว และ พันตำรวจเอก ลา มิน ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและแผน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมียนมา ณ ท่าเรือ BMT Pacific จ.สมุทรปราการการส่งมอบเรือในครั้งนี้ เป็นไปตาม “แผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ” ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มในการผลักดันให้ประเทศอาเซียนทั้งหมด ช่วยสนับสนุนประเทศอาเซียนตอนบนที่มีพื้นที่ติดต่อกับสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งแผนความร่วมมืออาเซียนดังกล่าว ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มการเจรจา เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประเทศอาเซียน และเป็นผู้นำในการจัดทำแผนความร่วมมือดังกล่าว จึงเป็นผู้แทนในการรับมอบเรือจากประเทศสิงค์โปร์ ประกอบด้วย เรือลาดตระเวน PT 1 ลำ และเรือลาดตระเวน SU 2 ลำ ซึ่งเรือลาดตระเวนทั้ง 3 ลำนี้ จะถูกส่งมอบให้กับ สปป.ลาว และเมียนมา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการลาดตระเวน สอดคล้องกับ “แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 “ทั้งการสกัดกั้นมิให้สารตั้งต้นเข้าไปสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมทั้งสกัดกั้นมิให้ยาเสพติดออกจากแหล่งผลิตมาสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียน และทำให้ภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดจะมีความปลอดภัยจากยาเสพติดมากขึ้น@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here