ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านชวนประชาชนจัดทำหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดป้องกันโรค CO-VID 19 ไว้ใช้เองที่บ้านฟรี ยินดีส่งครูฝึกอบรมแก่ทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์

0
773

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านชวนประชาชนจัดทำหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดป้องกันโรค CO-VID 19 ไว้ใช้เองที่บ้านฟรี ยินดีส่งครูฝึกอบรมแก่ทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ประเทศไทยและทั่วโลกได้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคCO-VID 19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค CO-VID 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เฝ้าระวังและตระหนักถึงความสำคัญโดยเฉพาะภารกิจที่สถานศึกษาจะให้บริการแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวไปได้ จึงได้รวมพลังคณะครู บุคลากรในสถานศึกษา นำโดยสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เปิดสอนอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดทำหน้ากากอนามัยและหลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค CO-VID 19 ได้แก่ น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้น ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม และจัดทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อความประหยัดและลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สถานศึกษากำหนดจัดอบรม 2 ระยะ คือ ในวันที่ 12-13 มีนาคม และวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นี้สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้นำเสานำบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ฉบับ โดยสามารถลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ฟรีในทุกวันและเวลาที่เปิดสอน ทั้งนี้สถานศึกษาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 50 คน หรือวันละ 100 คนเท่านั้น เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถนำผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจาก ได้แก่ หน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้น ที่เป็นผลงานจากการเรียนนำกลับบ้านไปใช้ในครัวเรือนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้หากมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือสถานประกอบการใดสนใจที่จะฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรดังกล่าวให้กับบุคลากรในหน่วยงานตน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีก็พร้อมและยินดีที่จะให้บริการจัดส่งครูวิทยากรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เข้ามา โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-254654 หรือที่ นางสาวกรกช สีขาว เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์081-4704515 ในวันและเวลาราชการ

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here