ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า

0
925

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงานด้านการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ในการรับรองความรู้ความสามารถ การวัดค่าทักษะฝีมือความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 12 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here