ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 พร้อมสอนการเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า

0
246

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดใหญ่ชั้น 2 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 พร้อมสอนการเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า และทำสเปรย์ แอลกอฮอล์ ไว้ใช้เอง 
และได้รับเกียรติจากนายแพทย์เด่นชัย ตั้งมโนกุล และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นวิทยากรบรรยายข้อควรรู้ และการป้องกันจากโรคติดต่อโควิด-19
โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดอบรม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11,12 มีนาคม 2563 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ตัวแทนชุมชน พนักงานเทศบาล นอกจากนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น กินร้อน ใช้ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here