ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์คดียาเสพติด เดือนมีนาคม เกือบ 500 รายการ เงินที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
1239

ป.ป.ส. เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์คดียาเสพติด เดือนมีนาคม เกือบ 500 รายการ เงินที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

​นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ให้ข้อมูลว่าในเดือนมีนาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. จะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดียาเสพติด รวมกว่า 486 รายการ เป็นยานพาหนะ 210 รายการ ทองรูปพรรณและเครื่องประดับ 92 รายการ และทรัพย์สินอื่นๆ 184 รายการ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) และสำนักงาน ปปส.ภาค ทั่วประเทศ โดยในการขายทอดตลาดทางสำนักงาน ป.ป.ป. จะให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันไวรัส โควิดไว้ด้วย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และยึด/อายัดทรัพย์สิน 621 คดี รวมมูลค่ากว่า 248.1 ล้านบาท ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดรวมกว่า 735 คดี มูลค่ารวมกว่า 576 ล้านบาท และศาลมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 217,156,975 บาท เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะในมิติของการค้า ผู้กระทำนอกจากต้องรับโทษทางอาญาซึ่งอาจถึงขั้นประหารชีวิตแล้ว ทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดจะถูกยึดอายัดทั้งหมด จากนั้นจะนําเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน และการไต่สวนของศาล เพื่อมีคําสั่งริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะถูกนำไปใช้สนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด และเป็นเงินสินบนรางวัล สําหรับผู้แจ้งเบาะแสยาเสพติดจนนํามาสู่การจับกุม ซึ่ง 5 เดือนที่ผ่านมากองทุนฯ ได้อนุมัติเงินสนับสนุนำไปแล้วรวม 429,431,862 บาท เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันรัฐบาลและราชการต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก ซึ่งหากมีการป้องกันที่ดีภาระดังกล่าวจะลดลง และสามารถนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางอื่นได้กับประเทศชาติได้ ประการสำคัญรัฐบาลและทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าในลักษณะใดๆ ซึ่งจะเป็นการป้องกันขั้นต้นและมีผลโดยตรงต่อการช่วยลดปัญหายาเสพติดของประเทศ นอกจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สังคมมีคงามปกติสุข ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา โดยหากพบเห็นผู้กระทําความผิดคดียาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สํานักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here