ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.หนองคาย จัดฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า หวังลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

0
744

สนพ.หนองคาย จัดฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า หวังลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า (กระเป๋าผ้า/ของชำร่วยจากผ้า/หน้ากากอนามัย) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้แข็งแรง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างอาชีพ และทำผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยจากผ้าส่งขายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในช่วงภาวะขาดแคลน เพื่อใช้สวมป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังมีความต้องการมากขึ้น โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า ก.เก้า ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 20 คน การฝึกอบรมดังกล่าวจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นหน้ากากอนามัย ไว้แจกให้กับประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ที่มาติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน จำนวน 3,000 ชิ้น ด้วยความห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน หากสนใจสั่งทำกระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย เสื้อ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจ ก. เก้า เบอร์โทรศัพท์ 0 9597 5591 6

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here