ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ปิดจุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อป้องกัน COVID – 19

0
586

จังหวัดอุบลราชธานี ปิดจุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อป้องกัน COVID – 19


วันที่ 18​ มี.ค.63 ที่ห้องประชุมพรหมราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ และนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาระงับจุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยวที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีมติปิดจุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยวทุกจุดในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โขงเจียม โพธิ์ไทร บุณฑริก และอำเภอน้ำยืน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 สำหรับผู้ที่ต้องการผ่านเข้าประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาลจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นทางมาแสดงในการเข้าประเทศไทย และมอบหมายให้อำเภอที่มีจุดผ่อนปรนและช่องทางเข้าออกประเทศจัดทำรายละเอียดข้อมูลและสถิติการเข้า – ออก ส่งรายงานให้สำนักงานจังหวัด เพื่อจัดทำคำสั่งและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here