ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เตือน หอพัก โรงแรม คอนโด เข้มงวดดูแลผู้ใช้บริการ ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุม มีโทษปรับสูงและถึงขั้นปิด กลุ่มเสพนอกจากทำให้ติดยาแล้ว ยังอาจติดเชื้อเพศสัมพันธ์ และติดไวรัสโควิด -19

0
535

ป.ป.ส. เตือน หอพัก โรงแรม คอนโด เข้มงวดดูแลผู้ใช้บริการ ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุม มีโทษปรับสูงและถึงขั้นปิด กลุ่มเสพนอกจากทำให้ติดยา ยังอาจติดเชื้อเพศสัมพันธ์ และติดไวรัสโควิด -19

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงการเข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับเยาวชนชาย/หญิงรวม 20 คน รวมกลุ่มกันเสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์กันในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า มักพบเยาวชนนัดหมายกันไปใช้สถานประกอบการห้องพักประเภทคอนโดมิเนียม รีสอร์ท และโรงแรมเพื่อรวมกลุ่มดื่มสุรา เสพยาเสพติด และมีเพศสัมพันธ์กัน โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562-มีนาคม2563) หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ได้เข้าตรวจค้นและจับเยาวชนที่รวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวมากกว่า 10 ครั้ง เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ พ.ศ. 2543 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสถานประกอบการ ต้องควบคุม สอดส่อง ดูแลไม่ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกกระทำการ หรือมั่วสุมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ ต้องมีการติดป้าย หรือประกาศที่มีข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และหากพบสถานประกอบการละเลยไม่ปฏิบัติตาม มีโทษถูกปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท หรือถูกปิดสถานประกอบการชั่วคราว หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบการครั้งละไม่เกิน 30 วัน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวย้ำเตือนเยาวชนว่าการรวมกลุ่มกันในลักษณะดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญในการทำลายอนาคตของตนเอง เพราะนอกจากฤทธิ์ของสุราและยาเสพติดจากการเสพที่มีผลต่อร่างกายและสมอง ยังเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว การมีเพศสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มอาจพลาดต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม และโดยเฉพาะในภาวะที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดก็อาจทำให้มีการแพร่เชื้อถึงกันได้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีการใช้มาตรการให้ทุกคนอยู่บ้านตนเอง ขอให้แต่ละครอบครัวที่มีบุตรหลานที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเดิมด้วยภาระหน้าที่การงาน/การเรียนอาจมีความห่างเหินกันเพราะภาระหน้าที่ ไม่มีโอกาสพบปะกัน ได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้าน เพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดด้วยการดูแลครอบครัวให้พ้นจากภัยยาเสพติด และหากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือพบเห็นการมั่วสุมยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง @จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here