ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกแพทยสภา และ นายกแพทยสมาคมฯ รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

0
496

นายกแพทยสภา และ นายกแพทยสมาคมฯ รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 ณ สำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ : ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคม พร้อมคณะกรรมการร่วมรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

 1. คุณเกรียงไกร กาญจนโภคินและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่30 (วตท.30)
  มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
 2. ชุดนักเรียน ตราสมอ. โดย คุณกิตติ ศิริปทุมมาศ และ คุณลักษมณ์สุนีย์ ศิริปทุมมาศ (หทัยวิทวัส)
  มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 พร้อมทั้ง Mask 3 layers จำนวน 500 ชิ้น
 3. คุณเพิ่มศักดิ์ ยิ้มดี ผู้อำนวยการ บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด
  ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
 4. คุณประภาพรรณ พรหมมาตร หัวหน้าฝ่ายรัฐจ์สัมพันธ์และสนับสนุนการเข้าถึงยาของผู้ป่วยและทีมงานเป็นตัวแทนของบริษัททาเคดา(ประเทศไทย)จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ดังนี้
 • มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 • มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค
 • มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

cr.สมาคมหนังสือพิมพ์​ส่วนภูมิภาค​ แห่งประเทศไทย(สภท.55ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here