ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. แจงผลการดำเนินงาน 9 เดือน ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ทำลายแหล่งผลิต-เก็บ 20 แห่ง ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 400 ล้านบาท ลดการแพร่ระบาด 6,000 กว่าหมู่บ้าน/ชุมชน

0
520

ป.ป.ส. แจงผลการดำเนินงาน 9 เดือน ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ทำลายแหล่งผลิต-เก็บ 20 แห่ง ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 400 ล้านบาท ลดการแพร่ระบาด 6,000 กว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ​

ป.ป.ส. แจงผลการดำเนินงาน 9 เดือน ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ทุกหน่วยความมั่นคงบูรณาการความร่วมมือ ปฏิบัติการนอกประเทศ ทำลายแหล่งผลิตและแหล่งพักเก็บ 20 แห่ง ยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำนวนมาก ลดทอนกำลังการผลิตยาเสพติดมหาศาล ปราบเครือข่ายนักค้า และยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 400 ล้านบาท ลดความเดือดร้อนต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาด 6,000 กว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ​ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ชี้แจงว่า หลังจากรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และภายใต้การอำนวยการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยให้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปรากฏผล ดังนี้

  1. การดำเนินนโยบายเชิงรุกนอกประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ (จีน เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย) ระยะ 4 ปี โดยมีการปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ผลการดำเนินการที่สำคัญคือ ทั้ง 6 ประเทศมีการปฏิบัติการรวม 4,020 ครั้ง สามารถทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดและที่พักเก็บ 20 แห่ง ยึดยาบ้ากว่า 148 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 5 ตัน เฮโรอีน 880 กิโลกรัม คีตามีน 524 กิโลกรัม สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า 8 ตัน (สามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ 685 ล้านเม็ด หรือไอซ์ 13,704 กิโลกรัม) ยึดกาเฟอีน 5.7 ตัน (นำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตยาบ้าได้ 81 ล้านเม็ด) และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ประมาณ 171 ตัน ซึ่งเป็นการลดทอนยาเสพติด มิให้ถูกลำเลียงข้ามชายแดนมายังประเทศไทย หรือไปยังประเทศต่าง ๆ
  2. การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์อย่างเข้มงวด โดยกองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้น 19 ช่องทางนำเข้าสำคัญ ใน 40 อำเภอ 15 จังหวัดชายแดน ทำให้สกัดกั้นยาบ้าได้กว่า 107 ล้านเม็ด ไอซ์มากกว่า 7.7 ตัน ซึ่งเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติด ที่ถูกลักลอบข้ามชายแดน ไม่ถูกลำเลียงเข้ามายังพื้นที่ตอนในและกระจายไปยังพื้นที่แพร่ระบาด
  3. การปราบปราบนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ จับผู้กระทำผิดในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย รวม 59,337 คดี และขยายผลดำเนินคดีผู้บงการ/อยู่เบื้องหลังในข้อหาสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ 485 ราย ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิด 992 ราย ยึดอายัดทรัพย์สินได้มูลค่า 407,145,345 บาท ซึ่งเป็นการทำลายฐานการค้ายาเสพติดของกลุ่ม/ขบวนการค้ายาเสพติด
  4. การลดความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับ
    ยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 และช่องทางอื่น ๆ รวม 9,029 เรื่อง ในพื้นที่ 6,878 หมู่บ้าน/ชุมชน จับผู้ค้าในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 1,581 คน ซึ่งเป็นการลดความรุนแรงและลดพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด

สำหรับในภาพรวมมีการจับกุมคดียาเสพติด 233,441 คดี ผู้ต้องหา 241,919 คน ของกลางยาบ้า 192 ล้านเม็ด ไอซ์ 12,160 กิโลกรัม กัญชา 4,716 กิโลกรัม เฮโรอีน 358 กิโลกรัม และคีตามีน 561 กิโลกรัมสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านนโยบายยาเสพติด ยังมุ่งดำเนินการทุกมาตรการโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในความจริงจังของรัฐบาล ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนต่อไป หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here