ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน##ผวจ.อุบลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ จุดตรวจ จุดคัดกรองป้องกันเชื่อไวรัสโควิด 19 พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

0
673

ผวจ.อุบลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ จุดตรวจ จุดคัดกรองป้องกันเชื่อไวรัสโควิด 19 พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่งคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด


เมื่อวัน 8 เม.ย.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบน้ำดื่ม เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อปพร.ท้องถิ่น และสาธารณสุข จุดตรวจจุดคัดกรองง โควิด 19 บ้านแต้น้อยนาแหลมทอง อำเภอเหล่าเสือโก้ก และจุดคัดกรอง โควิด 19 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจ ตรวจบัตรประชาชน คัดกรองวัดไข้ ประชาชนผู้ที่เดินทางจาก กลุ่มประเทศเสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประชาชนที่เดินทางมาจาก กทม.และปริมณฑล โดยให้บังคับใช้กฎหมายตามประกาศเคอร์ฟิวอย่างเคร่งครัด ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00น. ถึง 04.00 น.ส่วนการยกเว้นที่สามารถเดินทางได้ เช่น การขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็น ของพ่อค้าส่ง หากมีความจำเป็นต้องขนส่งในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณา สำหรับ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทีความจำเป็นไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ ให้ผู้ประกอบการออกหนังสือรับรองได้ ด้านพนักงานบริษัท ลูกจ้างที่ทำงานหรือเลิกงานผลัดกลางคืน ให้นายจ้างเป็นผู้ออกหนังสือรบรองได้ นอกจากนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ แจกหน้ากากสำหรับปะชาชนที่ไม่มีหน้ากาก เท่านั้น และหากผู้พบใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here