ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมใจสู่ภัย โควิค – 19 ให้นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน

0
218

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมใจสู่ภัย โควิค – 19 ให้นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับเป็นทุนลงทะเบียนเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในภาคเรียน


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพชีวิต พร้อมคณะผู้บริหาร จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมใจสู่ภัย โควิค – 19 ตามนโยบายและความคิดริเริ่มของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ และท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ซึ่งได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค – 19 โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่บุตรหลานที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยการจ้างงานให้นักศึกษาทำงานอยู่ที่บ้าน ตามศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนมา เพื่อเฝ้าระวังให้ความรู้และคำแนะนำ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ เพื่อเตรียมการพัฒนา หรือฟื้นฟูหลังจากผ่านวิกฤติการระบาดของโรคโควิค -19
สำหรับเป้าหมายของโครงการ คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1,500 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 150 คน ระยะเวลาในการดำเนินการ คือช่วงปิดภาคเรียน 3 เดือน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท รวม 3 เดือน 9,000 บาท ซึ่งจะเริ่มทำงานในวันที่ 1 พฤษภาคม และในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่คณะ ที่ตนศึกษาอยู่

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here