ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ เสนอของบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม

0
310

อุบลฯเสนอของบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม


วันที่ 17 เม.ย.63 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสา แสงสา ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี คลังจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมมาฎฐ์ โพธิ อำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี(งบกลางปี 2562) ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ซึ่งได้ดำเนินการหลังจากน้ำลด จากการตรวจสอบในพื้นที่ ได้แก่โครงการขุดลอกสระน้ำโคกตลาด ตำบลกระเดียน โครงการขุดลอกหนองกุดใหญ่ บ้านกุงใหญ่ ตำบลกุศกร ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการขุดลอกห้วยมะเขือ บ้านโนนกระโจม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล ซึ่งเป็นโครงการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับ อบต.ในพื้นที่ ได้อนุมัติงบประมาณ ในการสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็น ช่วงๆ ซึ่งลำห้วยแห่งนี้ มีความยาว 5-6 กิโลเมตร โดยการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เป็นบางช่วงเนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอ และ อบต.ในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในฤดูแล้งและการป้องกันปัญหาอุทกภัย สำหรับปี 2563จังหวัดอุบลราชธานี ได้ขยายโครงการต่อเนื่องเพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งได้รวบรวมโครงการจากทุกอำเภอ เพื่อที่จะส่งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่ทั้งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี และมีพื้นที่แล้ง เพราะฉะนั้นจังหวัดอุบลราชธานีจึงต้องแก้ไขปัญหา ทั้งระบบ และในอนาคตคาดว่าหากได้รับงบประมาณในปี 2563 ถึง 2566 ซึ่งเป็นแผนงบประมาณ 4 ปี จังหวัดอุบลราชธานีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมก็จะลดลงอีกด้วย

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here