ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เผยการขับเคลื่อนมาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรียุติธรรม ปฏิบัติครั้งแรกเดือนเมษายน 2563 ยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท และทำลายเครือข่ายบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านบาท

0
528

ป.ป.ส. เผยการขับเคลื่อนมาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรียุติธรรม ปฏิบัติครั้งแรกเดือนเมษายน 2563 ยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท และทำลายเครือข่ายบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านบาท

พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เผยว่าเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ตามคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 5/2563 ซึ่งตั้งขึ้นโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2563 มีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน และในการประชุมมีนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ส.

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน เพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด โดยได้มีการรายงานในที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน ที่ผ่านมาว่า สามารถยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท และทำลายเครือข่ายบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีวาระสำคัญคือการกำหนดแนวทางในการบูรณาการปฏิบัติการ่วมกัน การใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด และมีการหารือถึง การใช้มาตรการดำเนินคดีในข้อหาสมคบสนับสนุนผู้กระทำความผิด ตามพรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และวางแผนปฏิบัติการร่วมกันในระยะต่อไป

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดเป็นนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดวงจรการค้ายาเสพติด ด้วยการทำลายฐานสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติด คือการจัดการด้านการเงิน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง@Tookta🌺🌺 PR☀☀ONCB

สมาคมหนังสือพิมพ์​ส่วนภูมิภาค​ (สภท.55ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here