ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ย้ำ!กระท่อมยาเสพติด ป.5 ยึดปีนับ 10 ตัน ปรับเพื่อการแพทย์และพัฒนาเศรษฐกิจ เท่านั้น

0
608

ป.ป.ส. ย้ำ!กระท่อมยาเสพติด ป.5 ยึดปีนับ 10 ตัน
ปรับเพื่อการแพทย์และพัฒนาเศรษฐกิจ เท่านั้น

ป.ป.ส. แจงพืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย ยังคงมีการตรวจยึดลักลอบนำเข้าปีละนับ 10 ตัน มีผู้ถูกจับและผู้เข้าบำบัดรักษาปีละนับพันคน การปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษอยู่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่เป็นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ไม่ได้ให้เสพเสรีโดยเฉพาะในรูป 4 คูณ 100 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า นโยบายการปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดเป็นแนวคิดริเริ่มของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เห็นถึงประโยชน์จากสรรพคุณของพืชกระท่อมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และนำไปพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ประกอบกับเพื่อการผ่อนปรนให้ผู้ใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวบ้านสามารถทำได้ ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ….. ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขอเรียนย้ำให้พี่น้องประชาชนทราบว่า พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง และเสพยังผิดกฎหมายเลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงจับยึดพืชกระท่อมอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารได้ยึดพืชกระท่อม 603 กก. ในรถกระบะจอดทิ้งไว้ในสวนยางพาราพื้นที่บ้านนา หมู่ 5 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งนี้ตั้งแต่มีการปิดชายแดนของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 มีรายงานการจับยึดพืชกระท่อมที่ลักลอบนำเข้าจากมาเลเซียถึง 10 ครั้ง รวม 2,394 กก. ส่วนใหญ่เป็นการจับยึดได้ในพื้นที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งจากภาพรวมพบการลักลอบนำพืชกระท่อมเข้าในปีงบประมาณ 2562 รวม 30,915 กก. ส่วนปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) เพียง 6 เดือน สูงถึง 21,809 กก.สำหรับการจับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม พบว่าในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ถูกจับในคดีพืชกระท่อม 16,663 คน (ร้อยละ 4.32 ของผู้ถูกจับในคดียาเสพติดทั้งหมด) นอกจากนี้ พบว่ามีผู้บำบัดรักษาจากการเสพพืชกระท่อม 5,252 คน (ร้อยละ 2.25 ของผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติดทั้งหมด) และในจำนวนนี้ มีอาการทางจิต 526 คน หรือทุก 100 คน จะมีอาการทางจิต 10 คน เกิดจากการดื่ม 4 คูณ 100 (น้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอ หรือยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) จำนวนมาก ต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งแม้จะมีการปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถเสพ หรือผสมปรุงแต่งพืชกระท่อมในลักษณะนี้ได้ แต่อย่างใด ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในทางวิชาการ พืชกระท่อมเป็นพืชถิ่น พบในบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง สูงประมาณ 10 – 15 เมตร อยู่ในตระกูล Rubiaceae มีชื่ออื่น ๆ เช่น ท่อม อีถ่าง กระทุ่มโคก กระทุ่มพาย ขึ้นได้ดีในประเทศเขตร้อนทั่วไป พืชกระท่อมมีสารมิตรากัยนีน (Mitragynine) มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง หากใช้ในปริมาณสูงมีฤทธิ์กดระบบประสาท ในทางการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านใช้เป็นสูตรตำรับยา มีสรรพคุณลดอาการปวดกล้ามเนื้อ แก้ปวด ลดไข้ ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด ยับยั้งอาการท้องเสีย รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น หากนำมาทำยาแก้ปวดจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าเมทาโดนและมอร์ฟีน แต่ถ้าหากรับประทานพืชกระท่อมติดต่อกันเป็นเวลานาน จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและอาจเสพติดได้ ดังนั้น การปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ จึงมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้กับประเทศ และสามารถใช้ในรูปแบบการบริโภคตามวิถีชาวบ้านได้ ไม่ใช่เพื่อให้มีการเสพพืชกระท่อมกันอย่างเสรีโดยเฉพาะในรูปของ 4 คูณ 100 เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเจตนาและความตั้งใจของรัฐบาลในการปรับนโยบายพืชเสพติดในครั้งนี้ เพราะเป็นปกติธรรมดาว่า แม้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่หากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดโทษได้ พืชกระท่อมก็เช่นเดียวกัน ต้องไม่ทำให้เด็ก/เยาวชนและบุตรหลานของเรานำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น กระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ จึงต้องกระทำอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับพี่น้องประชาชน และขอความร่วมมือ หากพบเห็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง @จจ. ป. ป. ส.

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์​ส่วนภูมิภาค​ (สภท.55ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here