ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบหน้ากากเฟสชิว (Face shield) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สสอ.วารินชำราบ และ รพ.สต.ดงห่องแห่

0
1228

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบหน้ากากเฟสชิว (Face shield) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สสอ.วารินชำราบ และ รพ.สต.ดงห่องแห่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตหน้ากากเฟสชิว (Face shield) มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกและร่วมการสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนคณะในการส่งมอบหน้ากากเฟสชิว (Face shield) พร้อมสาธิตการประกอบและการใช้งาน ให้แก่ นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ (สสอ.) และ นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ (รพ.สต.) ซึ่งได้รับคำขอบคุณจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นอย่างมาก ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้
ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการทำเฟสชิว (Face shield) ครั้งนี้ เราไปเห็นแบบที่ทั่วโลกเขาทำ เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไม่ก็สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ก็เลยเสนอในที่ประชุมของทางคณะวิทยาศาสตร์ด้วยทรัพยากรที่เรามีมากพอสมควร ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถผลิตเฟสชิว (Face shield) ส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด้านหน้าของเราในการปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วยได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ทางท่านคณบดีเห็นด้วยและได้มอบหมายให้จัดตั้งทีมเพื่อจัดทำเฟสชิว (Face shield) ขึ้น ประกอบด้วย ผมจากภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมทีมงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกันทำงานในส่วนนี้ โดยการผลิตและทำมาหลายแบบ เมื่อเสร็จแล้วได้นำมามอบให้แก่หน่วยงาน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลเขมราฐ รวมทั้งส่งไปให้ที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลราชวิถีด้วย และในวันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราก็ได้นำมาส่งมอบให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ (สสอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ (รพ.สต.) ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้วยความหวังดีจากพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่าที่พวกเราจะสามารถทำได้ ต้องขอบคุณทางคณบดีเองที่ได้มอบหมายให้พวกเราได้ทำงานในส่วนนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในครั้งนี้
นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ (รพ.สต.) กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้รับความอนุเคราะห์เฟสชิว (Face shield) จากทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปกติก็จะมีคนนำมาบริจาคแต่มันจะมีฟองน้ำ ซึ่งพอเราใส่นาน ๆ และตอนเย็น ๆ รอบ ๆ ศรีษะเราจะมีผื่นขึ้นเต็มตอนเย็นก็จะคันมาก แต่พอวันนี้เราได้รับเฟสชิว (Face shield) แบบนี้พอใส่แล้วรู้สึกว่าเบาสบาย และกระชับสะดวกต่อการใช้งานมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ประทับใจและมีประโยชน์มาก ๆ ซึ่งเมื่อใส่แล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะสบายมากมายขนาดนี้ นั่นก็คือ อุปกรณ์เสริมในการใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถปรับระดับให้เข้ากับผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว เพราะบุคลากรทางการแพทย์จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้ปวดและเจ็บด้านหลังของใบหูมากต้องถอดพักเป็นระยะ ๆ แล้วค่อยใส่ใหม่ อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าทางคณะวิทยาศาสตร์จะกรุณาช่วยผลิตและแจกอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราก็จะเป็นประโยชน์มากจริง ๆ เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องไม่หงุดหงิดทำให้การให้บริการดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here