ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. หารือ กรมการแพทย์ ใช้ กัญชา-กระท่อม เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

0
545

ป.ป.ส. หารือ กรมการแพทย์ ใช้ กัญชา-กระท่อม เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

ป.ป.ส. หารือกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชาและพืชกระท่อม รองรับนโยบายการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด เน้นประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดและประชาชนปลอดภัยนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าพบกับนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้จัดตั้ง “สำนักงานจัดการกัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการจัดทำเครื่องกัญชาและน้ำมันกัญชาสนับสนุนให้โรงพยาบาล 272 แห่งใช้ในการรักษา โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและรับยาสูตรแพทย์แผนไทยที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชาแล้ว 16,356 คน ควบคู่กับได้มีการศึกษาการใช้ยา 90 ตำรับ ที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งขณะนี้มีประกาศไปแล้ว 16 ตำรับ และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเพื่อประกาศเพิ่มอีก 13 ตำรับ นอกจากนี้ ยังให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่าในส่วนของพืชกระท่อม กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้เตรียมเสนอตำรับยาที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบซึ่งมีความปลอดภัย 7 ตำรับยา และเตรียมเสนอเพิ่มในอนาคตอีก 8 ตำรับยา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด ตั้งแต่ปี 2557 และมีความต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการจนถึงขั้นตราเป็นกฎหมายให้มีการผ่อนปรนในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด และตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดและประชาชนได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้ ขออย่าดำเนินการใดๆ กับกัญชาและพืชกระท่อม ในขณะที่ยังมีสภาพเป็นยาเสพติดอยู่ เพราะจะทำให้ถูกจับดำเนินคดี หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
@Tookta🌺🌺 PR☀☀ONCB

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here