ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

0
618

อุบลฯ เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19


วันที่ 4 พ.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19 ณ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19 และสืบสานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้ และทำงานในฟาร์มตัวอย่าง ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด โคก หนอง นา โมเดล บนเนื้อที่ 15 ไร่ ซึ่งมีกิจกรรม ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง และนาข้าว โดยมีกระทรวงแรงงานจ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ในระหว่างที่เขามาเรียนรู้ และทำงาน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังจะได้นำความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปขยายผลให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้มีการพัฒนาผลิตผทางการเกษตร ประมง และการปศุสัตว์ที่ถูกต้อง

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here