ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

0
448

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563


วันที่ 6 พ.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศาลาทรงไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกกรมดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ขอความร่วมมือข้าราชการและประชาชนทุกอำเภอ ร่วมกันปลูกตันไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลองสองข้างทางสาธารณะ หรือที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม. รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here