ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองเป็นศูนย์การตรวจเชื้อ COVID-19

0
861

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองเป็นศูนย์การตรวจเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการรับรองเป็นสถาบันเครือข่าย ศูนย์ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน  ใช้เวลาตรวจ ไม่เกิน 15 นาที/คน  การันตีทราบผลตรวจ ภายใน 48 ชม. พร้อมเปิดบริการ ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับว่าเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งแรก ในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการรับรองในการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ Case PUI ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด – 19 สามารถเข้าตรวจ ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 20.30 น. ส่วนวันหยุดราชการ  เวลา 08.30 – 12.30 น. และ Case Non PUI ผู้ที่ไม่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าตรวจ ในวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยใช้วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจในโพรงจมูก (swab) อัตราค่าบริการ Case PUI (ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19) ไม่ต้องชำระค่าบริการ Case Non PUI  (ผู้ที่ไม่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19) ชำระค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3,540 บาท และค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท รวม 3,590 บาท/ราย (อ้างอิงกรมบัญชีกลาง) ผู้ที่ประสงค์รับการตรวจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน QR code (Google form) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ยืนยันการรับการตรวจ แจ้งวัน-เวลารับบริการตรวจ ผู้รับบริการจอดรถที่จุดจอดหน้า คลินิกโรคทางเดินหายใจ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้บริการ  แบบ Drive-Thru (การขับรถยนต์ส่วนตัวผ่านเข้าจอดโดยไม่ต้องลงจากรถ) ใช้เวลา ไม่เกิน 15 นาที/คน  แจ้งผลโดยตรงทางอีเมล และโทรศัพท์ การันตีทราบผลตรวจ ภายใน 48 ชม.หลังการตรวจ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353900 ต่อ 7048 –50 ในวัน-เวลาราชการ

 ​​เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here