ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ #สุจริต #โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
606

พิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ #สุจริต #โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

Cr.ปชส.เทศบาลนครอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here