ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศ ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(3/2563)

0
566

วันที่ 1 มิถุนายน 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศ ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(3/2563)


ภายใต้โครงการ เพื่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 3 สาขา จำนวน 18 คน ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 8 คน,ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 คน ,และช่างพ่นสีรถยนต์ 7 คน,
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าสอบประวัติครอบครัว
เพื่อเข้ารับเงินสงเคาระห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และคนไร้ที่พึ่งอีกทาง

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here