ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
271

คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 63 ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ พลตรีสมบัติ ธัญญะวัน ที่ปรึกษาศูนย์ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายวิชาการและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำที่ดินฟาร์มตัวอย่างฯ 30 แห่งทั่วประเทศ มาใช้ในการจ้างแรงงาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนา ให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัว, ทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีพในระยะยาวต่อไป
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 แห่งนี้ ใช้เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน / เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นมหามงคลยิ่งเนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคล / โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบคณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ จิตอาสา 904 และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจากทีม SAVE UBON
โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สมัครเข้าทำงานจำนวน 40 คน ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

เทพศิริ พรมศรี/ภาพ
จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ข่าว
เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here