ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รักพงษ์ ผอ.สทบ.” ตรวจเยี่ยมและเป็นประธาน เปิดงานโครงการผลิตน้ำดื่มชุมชน กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร อ.พบพระ จ.ตาก ชื่นชมเป็นกองทุนตัวอย่าง

0
602

รักพงษ์ ผอ.สทบ.” ตรวจเยี่ยมและเป็นประธาน เปิดงานโครงการผลิตน้ำดื่มชุมชน กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร อ.พบพระ จ.ตาก ชื่นชมเป็นกองทุนตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 : นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมและเป็นประธาน เปิดงานโครงการผลิตน้ำดื่มชุมชน กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีนายอธิวัฒน์ ศุคระศักดิ์สิทธิ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนชาวไทยภูเขาหลายเผ่าพันธุ์ ไปร่วมงาน ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ไปร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 มีการพัฒนาไปอย่างมาก แม้นจะตรงกับช่วงบรรยากาศการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนหมู่บ้านแห่งนี้นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้าน เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้คนในชุมชน กองทุนหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้ เกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชน ประชาชนร่วมมือกัน กองทุนก็จะเข้มแข็ง ในวันนี้ขอชื่นชมกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ที่เป็นกองทุนที่เข้มแข็ง ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีถือได้ว่า มีประสิทธิภาพแห่งหนึ่ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับทุกคน และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น แม้นว่าจะอยู่ห่างไกลก็ตาม และอยากให้หมู่บ้านอื่นไปเยี่ยมดูงานหมู่บ้านนี้ด้วย ในส่วนของความเป็นชาวบ้านหลายเผ่าพันธุ์ ที่มีความร่วมมือกัน ทำให้มีความเข้มแข็ง แต่เรื่องเผ่าพันธุ์ไม่สำคัญ อยู่ที่ความร่วมมือความสามัคคีกันของประชาชน และล่าสุดกำลังรองบประมาณที่จะเกิดขึ้น 4 แสนล้านจากรัฐบาล เพราะได้ขอให้หมู่บ้านทั่วประเทศแล้ว นายรักษ์พงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาโควิด -19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านชนบทมากนัก หมู่บ้านส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งต่างกับหมู่บ้านในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่ทำงานแล้วสถานประกอบการมากมาย และวันที่ 6 มิ.ย.ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ที่ได้ดำเนินการแล้ว หลังจากได้มีการโอนงบประมาณ 200,000 บาท โดยกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้นำงบประมาณมาจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการติดตั้งกระจายไฟฟ้าให้กับกลุ่มหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มาเกือบ 200 ปี มีความลำบากในการดำรงชีวิต ผลที่ได้รับคือประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 56 หลังคาเรือน ประมาณ 280 คน ผอ.สทบ.ได้กล่าวย้ำทิ้งท้ายว่า ตนได้เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เป็นนโยบายในการเสริมสร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็งและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีอยู่กว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ วันนี้ได้พาสื่อมวลชนมาติดตามเพื่อให้มีการเผยแพร่เป็นตัวอย่าง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ทางด้าน นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรได้ก่อตั้งมานานแล้ว แต่ในส่วนของประชารัฐใกล้จะครบ 4 ปีแล้ว ในรูปแบบพลังประชารัฐ เริ่มแรกมีงบประมาณจากสำนักงานกองทุนแห่งชาติหมู่บ้านโครงการประชารัฐ 500,000 บาท ปี 2559 และมีร้านค้าประชารัฐเป็นของกองทุนแห่งชาติหมู่บ้าน 2 แสนบาทโดยตั้งเมื่อปี พศ. 2560 ในปีพศ 2561 กองทุนหมู่บ้านได้ขยายในการตั้งปั้มน้ำมันวงเงิน 300,000 บาท และล่าสุดอีก 200,000 บาท มีโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน ทำให้มีมูลค่า 4-5 ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรจำนวน 783 คน ซึ่งมีกิจการร้านค้าทั่วไป ปั้มน้ำมัน สินค้าพื้นเมือง สมาชิกทุกคนไปใช้บริการ มีผลประโยชน์ หรือ เงินปันผลตอบแทนให้ด้วย เรามีพนักงาน 9 คน และหลังจากโรงงานน้ำดื่มชุมชนเปิดบริการ จะมีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1 คน มีเงินเดือน มีเงินปันผล เช่นเดียวกับ สมาชิกที่ใช้บริการ และกรรมการของพวกเรา ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับร้านค้าชุมชน มีสิทธิเหมือนกัน กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร มีลักษณะพิเศษ เพราะหมู่บ้านนี้ มีชาวเขาหลายเผ่าพันธุ์ ได้เข้ามาร่วมกันทำงาน เช่นพนักงาน และกรรมการ มีชาวเขา 6 เผ่า เช่น เผ่าอาข่า, ลาซู, ลีซอ, เย้า , เมี้ยง และม้ง รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ด้วย ส่วนปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน และบริการชุมชนแต่อย่างใด พนักงานยังคงทำงานได้ปกติ แม้เวลาลดลงตามสถานการณ์ก็ตาม“ นายอภิวัฒน์ กล่าวในที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วหลังจากมีการโอนงบประมาณ 200,000 บาท สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่นำงบประมาณไปจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการติดตั้งกระจายไฟฟ้าให้กับกลุ่มหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มาเกือบ 200 ปี และมีความลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนี้ ผลที่ได้รับคือประชาชน จำนวน 56 หลังคา ประมาณ 280 คน ได้รับประโยชน์

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here