ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะสำรวจน้ำบาดาล ตามโครงการการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำ และการส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของอำเภอศรีสมเด็จ

0
800

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะสำรวจน้ำบาดาล ตามโครงการการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำ และการส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของอำเภอศรีสมเด็จ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน2563 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 98,833,480 บาทจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าทำการศึกษาวิจัยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบการส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติน้ำของตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ 13 หมู่บ้าน ประชากร 1,456 ครัวเรือน 6,598 คน เดือดร้อนขาดแคลนน้ำซ้ำซาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีสมเด็จประสบปัญหา และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก สำนักงานทรัพยากกรน้ำบาดาลเขต11 อุบลราชธานี ได้เข้าทำการขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาล เพื่อหาจุดที่มีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อพัฒนาเป็นบ่อผลิตจ่ายน้ำบาดาลผลิตน้ำประปาจ่ายแจกประชาชน โดยเป้าหมายขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับเป็นบ่อผลิต 6 บ่อ บ่อสังเกตุการณ์ 2 บ่อโดยขณะนี้ขุดเจาะสำเร็จแล้ว 5 บ่อมีปริมาณน้ำมากเพียงพอเป็นบ่อผลิต 4 บ่อไม่พบน้ำ1บ่อ โดยแต่ละบ่อขุดเจาะมีความลึกมากว่า 200 เมตร
​นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานีกล่าวว่า การดำเนินการ ดำเนินการ 3 ขั้นตอนคือการขุดเจาะสำรวจบ่อน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว 70% จากนั้นจะเป็นการสร้างระบบประปาและการส่งน้ำระยะไกล จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 นี้ ให้ประชาชนได้ใช้น้ำคลายความเดือดร้อนในฤดูแล้ง และระยะที่ 3 คือการประเมินผลทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินการต่อไปอีก 2 ปี นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี กล่าวว่าที่นี่ที่ยากที่สุดคือการก่อสร้างระบบบ่อบาดาลเพราะภาคอีสานชั้นที่ให้น้ำมากที่สุดคือชั้นหินภูทอก ซึ่งอยู่ติดกับชั้นหินเกลือการออกแบบก่อสร้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการเพื่อให้การใช้น้ำได้ตลอดและยั่งยืนน้ำต้องไม่เค็ม

​ทางด้านนายแพทย์อัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จกล่าวว่า ตั้งแต่ตนเองมาอยู่ที่นี้ มีปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอด โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง วันหนึ่งใช้น้ำ 30-40 ลบม.การแก้ปัญหาน้ำระยะแรกใช้ประปาระบบน้ำผิวดิน แต่หน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอ จึงทำการเจาะน้ำบาดาลโดยกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลความลึก 200 เมตร แต่ปริมาณน้ำน้อย โครงการนี้สำเร็จจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาล และประชาชนอำเภอศรีสมเด็จได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนพร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ส่วนนายสมจิตร คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ดีใจแทนประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานีได้เจาะพบน้ำและมีปริมาณที่มากพอ ทำให้ประชาชนมีความหวังในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ พร้อมกล่าวขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เข้ามาช่วยเหลือชาวอำเภอศรีสมเด็จ นายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรี ตำบลศรีสมเด็จ กล่าวว่าที่ผ่านมาความเดือดร้อนของประชาชนทางเทศบาลได้ทำการช่วยเหลือแก้ปัญหาโดยการบรรทุกน้ำเติมระบบประปา โครงการนี้สำเร็จจะเป็นผลดีต่อประชาชนตำบลศรีสมเด็จอย่างมาก เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจะสานต่อในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อได้รับมอบ และนายสุรพล สวัสดิผล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลศรีสมเด็จ บอกว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอศรีสมเด็จมีความดีใจมากที่การดำเนินการสามารถเจาะเจอน้ำ และเชื้อว่าจะพบความสำเร็จและชาวอำเภอศรีสมเด็จจะมีประปาขนาดใหญ่ไว้อุปโภคและบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนได้อย่างยั่งยืน

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here