ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##”รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” ร่วมพิธี ชื้อขายสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดภาคเหนือ และเยี่ยมชมโครงการเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กองทุนหมู่บ้านปางค่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

0
1649

“รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” ร่วมพิธี
ชื้อขายสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดภาคเหนือ และเยี่ยมชมโครงการเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กองทุนหมู่บ้านปางค่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. : นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. และ นางปริศนา เซ่งเจริญ (ภรรยา) ประธานพิธี และครอบครัว พร้อมด้วย นายประสงค์ สังวาลย์ทอง ผู้ช่วย ธกส.ภาคเหนือ, นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 กรมสรรพสามิต, ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงราย, นายอุทัย ทองทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า, นายสุชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, นายอนุสรณ์ ศรีวิไชย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย, นางสาวสุจิตรา ชัยสุ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1, ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีชื้อขายสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เซียงราย พะเยา และแพร่ ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ตราด และจันทบุรี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี
เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้ากองทุนหมู่บ้านๆ ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านๆ และเยี่ยมชม
โครงการเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กองทุนหมู่บ้านปางค่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่าง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ สทบ.สาขา 1 (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง), สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ สทบ.สาขา 9 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ชุมพร) และ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ สทบ.สาขา 11 (จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี )
ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายนายรักษ์พงษ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ( กทบ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องสมาชิกองทุนหมู่บ้านเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยกัน เน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ นั้น ในขณะนี้พบว่าได้รับการนิยมเนื่องจากกระแสตอบรับจากกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ว ในวันนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ให้ความสนใจ จึงเกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ได้นำผลผลิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ชุมพร จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศได้เกิดการซื้อขาย จึงพาได้พาสื่อมวลชนมาเพื่อให้มีการเผยแพร่เป็นตัวอย่าง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ผอ.สทบ.ได้กล่าวย้ำว่า ตนได้เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เป็นนโยบายในการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็งและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่กว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here