ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” เยี่ยมชม โรงน้ำดื่มชุมชน กทบ. บ้านทับเบิก และ ห้องเย็น อ.ละมัย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

0
751

รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” เยี่ยมชม โรงน้ำดื่มชุมชน กทบ. บ้านทับเบิก และ ห้องเย็น อ.ละมัย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เน้นให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านนโยบาย Local Economy จากนี้ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเน้นพัฒนาคุณภาพสมาชิก ทั้งการผลิต การสร้างรายได้และลดรายจ่าย การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศได้เองวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ผอ.สทบ.) พาคณะ เยี่ยมชม โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน กทบ. บ้านทับเบิก หมู่14 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายสนม จันทร์มี ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.หล่มเก่า จ เพชรบูรณ์, ผอ. สุวรรณ จันทร์นุช รองประธานเครือข่ายฯ , นายพงษ์ศักดิ์ แซ่เจี่ย ที่ปรึกษาโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน กทบ. บ้านทับเบิก หมู่14 และนายจิรวัฒน์ ประธาน กทบ.บ้านทับเบิก หมู่14 พร้อมคณะ พาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มของชุมชน กทบ. ทั้งนี้ ผอ.สทบ.ยังได้แนะนำถึงขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นให้กับสมาชิกชุมชน กทบ. บ้านทับเบิก หมู่14 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

จากนั้นได้เดินทางไปที่ ห้องเย็น อ.ละมัย มะขามหวาน ที่ บ้านละมัยมะขามแช่อิ่ม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี
นายสนม จันทร์มี ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.หล่มเก่า จ เพชรบูรณ์ และ
อ.ละมัย จันทร์มี พร้อมด้วย สมาชิก กทบ. ให้การต้อนรับ โดยการมาครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อาทิ มะขามสีทองไร้เมล็ด มะขามยักษ์แช่อิ่ม เป็นต้น ซึ่ง บ้านละมัยมะขามแช่อิ่ม ของ อ.ละมัย จันทร์มี ซึ่งเป็นสมาชิก กทบ. ได้นำบุคลากรผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้ ความชำนาญ มาร่วมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และ ผอ.สทบ.ได้เข้าดูห้องเย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำถึง 3 องศา เพื่อใช้เก็บและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปนานาชนิด เพื่อไว้จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วย

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here