ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลฯจัดกิจกรรม”อุ่นไอรัก สุขสมบรูณ์” ครบรอบ 2ปี ในการเปิดศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบ้านสุขสมบรูณ์ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

0
1311

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลฯจัดกิจกรรม”อุ่นไอรัก สุขสมบรูณ์” ครบรอบ 2ปี ในการเปิดศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบ้านสุขสมบรูณ์ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน อุ่นไอรัก สุขสมบรูณ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ2ปี ศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบ้านสุขสมบรูณ์ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ พร้อมกับประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการด้านกองทุนของหมู่บ้านจัดกิจกรรมตุ้มโฮม พาแลง กิจกรรมมอบเงินปันผลกลุ่มออมทรัพย์ร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และมีกิจกรรมมอบสวัสดิการชุมชน สวัสดิการกองทุนแม่บ้านของแผ่นดิน  กิจกรรมการแสดงครอบครัว”อุ่นไอรัก”ของแต่ละคุ้มต่างๆ นางอนุรักษ์ สอนชัย พัฒนาการอำเภอน้ำยืน กล่าวว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างแหล่งเงินทุนของตนเองจากการคิดเอง ตัดสินใจเองและทำเอง เพื่อพึ่งตัวเองในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจเพื่อมีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงาน ในธุรกิจของชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน  ทำให้เกิดความรักความสามัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการกระจายความเสมอภาคในชุมชนกองทุนหมู่บ้าน นายไมตรี  จงเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่3ประธานกลุ่มออมทรัพย์ กล่าวว่า เงินกองทุนก้อนแรกได้มาจากชาวบ้านที่ลงหุ้นๆ100บาทต่อคน โดยไม่เกินคนละ100หุ้น รวบรวมทั้งหมดได้เงินทั้งหมด700,000 บาทถ้วน และเงินก้อนนี้ได้นำมาเป็นกองทุนโดยมี พัฒนาการอำเภอน้ำยืนเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการเงินและการตลาดเพื่อไห้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินของตนเอง และกองทุนหมู่บ้านได้นำเงินมาเปิดเป็นร้านค้าชุมชน กู้ยืม เปิดรับซื้อข้าว มันสำปะหลัง และพืชผัดต่างๆทางการเกตร โดยชาวบ้านผลิตเอง ซื้อเอง ขายเอง ในระยะเวลา2ปีทำให้กองทุน มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 1,850,480.-บาท และมีกำไรเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 227,638.-บาท รวมเงินทั้งหมด2,078,118.-บาท ถือว่าการดำเนินการกองทุนประสบผลสำเร็จลุล่วงตามโครงการ

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here