ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#กศน.อุบล ฯ รวมพลคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

0
1803

กศน.อุบล ฯ รวมพลคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี) แปลสัญลักษณ์รูปหัวใจสื่อความหมายผ่านการรวมหัวใจของชาว กศน.จังหวัดอุบลราชธานี แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ศรัทธายึดมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีเคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องวันวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เมื่อเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงมาร์ช กศน.อุบลราชธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ ของชาว กศน.อุบลฯ จากนั้นได้แปลสัญลักษณ์ ด้วยการใส่เสื้อสีธงชาติ เป็นรูปหัวใจ ร่วมกันในวันและเดือนแห่งความรัก

# ณัฐกูล กศน.อุบลราชธานี ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here