ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

0
257

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เตรียมความพร้อมประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 

เมื่อวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาเลือก  บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด ที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวาย ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม               พระชนมพรรษา  6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 และในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554    ส่วนสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดได้เลือกวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารแห่งแรกของจังหวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก และยังเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี จะใช้แหล่งน้ำแห่งนี้เพียงแห่งเดียวในการประกอบพิธี โดยถือปฏิบัติตามปฏิทินของส่วนกลางที่กำหนดในวันที่ 6 เมษายน 2562 และจะมีพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามแบบโบราณราชประเพณี  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพิธี จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งน้ำ ตกแต่งสถานที่ และให้ประชาชนร่วมดูแลแหล่งน้ำให้สะอาดและบริสุทธิ์ โดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัด               จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของคนไทย และเป็นการรักษาคุณค่าของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไว้ใช้ในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป

# ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here