ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับงบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและชุมชน

0
580

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับงบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านและชุมชน 

นายแสงทอง  อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี  นำสื่อมวลชน  วิทยุชุมชน และสื่อออนไลน์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (คลิปวีดีโอ)  โครงการประชาสัมพันธ์  การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน   เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน ในการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมายเลข 3059  บ้านทุ่งเพียง-คำสมิง ตำบลสว่าง  อำเภอสว่างวีระวงศ์    และพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองโปร่งแดง น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค   บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 21 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้าน นายวิจารย์ สิงหาภู  นายกเทศมนตรีตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ กล่าวว่า  ที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางหลวงชนบทไม่สามารถสร้างถนนหมายเลข 3059  บ้านทุ่งเพียง-คำสมิง ตำบลสว่าง  อำเภอสว่างวีระวงศ์  โดยมีระยะทาง 197 เมตร  ให้แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ประชาชนได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากอำเภอ และจังหวัดโดยจังหวัดได้ของบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรีและได้อนุมัติก่อสร้างถนนจนเสร็จเรียบร้อย ปี 2561 ทำให้ประชาชน อำเภอสว่างวีระวงศ์ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลลิตสินค้า และสัญจร ไป-มาได้อย่างสะดวก ต้องขอขอบคุณ สำนักนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนงบประมาณสร้างถนนในครั้งนี้

นาย ประดิษฐ์ เพ็ญพิมพ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์  บอกว่าต้องขอขอบคุณ สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณสร้างถนนสัญจร ไป-มาสร้างถนนเส้น บ้านทุ่งเพียง-คำสมิง ตำบลสว่าง แห่งนี้ 

สุรพงษ์ สมพิมาย ชาวบ้านทุ่งเทียง  หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ กล่าวว่า เมื่อก่อนถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง การสัญจรเดินทางไม่สะดวก หลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้วทำให้การเดินทาง หรือขนส่งสินค้าการเกษตรได้สะดวกขึ้น ทำให้การค้าขายดีขึ้น  ขอขอบคุณสำนักนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างให้ถนนเส้นนี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 

ด้าน นายประสิทธิ์ เทนคำเนาว์   ผู้ใหญ่บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 21 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  เมื่อก่อน หนองโปร่งแดง แห่งนี้เป็นหนองน้ำขนาดเล็ก  แหล่งน้ำแห่งนี้จึงไม่เพียงพอสำหรับใช้เพื่อบริโภคในหมู่บ้านดังนั้นจึงได้ทำประชาคมกับชาวบ้าน เพื่อขอโครงการขุดลอกดลองกับเทศบาลตำบลเทพวงศา และได้ดำเนินหารจนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขุดลอกคลอง และได้ดำเนินการ เมื่อปี 2560  บนพื้นที่ 5 ไร่ จนเสร็จ  ปัจจุบันทำให้มีน้ำอุปโภค- บริโภค ในหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอ

#ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here