ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้อยโอกาส ในชนบท”

0
609

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้อยโอกาส ในชนบท มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารที่ชำรุดหลายๆอย่าง เสริมสร้างระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมส่งมอบให้กับทาง “โรงเรียนวัดเขาฝา ตำบลช่องแค
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์”
โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย….พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี, นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายอรรถการ
ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่, มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล, คุณรชต ศังขวณิช รองประธานบริหาร ธุรกิจพลังงานก๊าซ เยเนอรัล อิเลคทริค อินเตอร์เนช้นแนล โอเปอร์เรชั่น คอมปานี องค์, คุณพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที, คุณปราศรัย งามอุษาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ซีพีแลนด์, คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์, และกองบิน 4 ตาคลี, พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดี มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งของของใช้ที่จำเป็น ให้กับทางโรงเรียนประกอบด้วย

มูลนิธิ ดร.ดำรง-ปราณี
มงคลกุล :มอบคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดกีฬา

คุณอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ :มอบชุดนักเรียนวิถีพุทธ
3.บมจ.ไทยแลนด์นิตติ้ง
:มอบเสื้อกล้าม และชุดชั้นในสำหรับเด็ก
4.บมจ.รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ :มอบชั้นวางหนังสือโต๊ะเก้าอี้
5.บมจ.รสากรุ๊ป :มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง
6.บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (มหาชน) :มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน
7.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) :มอบนมสำหรับเด็ก และยังมีผู้ให้การสนับสนุนโรงอาหาร, อุปกรณ์เครื่องครัว, ระบบกรองน้ำดื่ม, ระบบน้ำประปา, ระบบไฟฟ้า, การซ่อมแซมห้องสุขา, การซ่อมแซมอาคารเรียน, โทรทัศน์, เครื่องเล่นวีดีโอ, ห้องสมุดมีชีวิต, อินเตอร์เน็ต, และอุปกรณ์, พร้อมทั้งทุนการศึกษา, ทุนบำรุงห้องสมุด, อุปกรณ์กีฬา, หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, โคมไฟ, สีทาห้องสมุด, โรงอาหาร, ห้องสุขา, ยาเวชภัณฑ์, และหนังสือพระบรมราโชวาทด้านสื่อสาร, และหนังสือก้าวตามคำสอนของพ่อ, ซึ่ง นำความปราบปลื้มมาสู่เด็กๆนักเรียน”โรงเรียนวัดเขาฝา” ในโอกาสนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here