ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกอาชีพอวดของดี ในงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” สาธิตและจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา สู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

0
895

อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกอาชีพอวดของดี ในงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” สาธิตและจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา สู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดงาน“อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 (UVC Academic Exhibition 2019) “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” โดยวันนี้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ลานกิจกรรมจัด 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี มีดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสากรรม จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเดินทางร่วมเป็นเกียรติในงาน ในโอกาสนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสากรรม ประธานในพิธีเพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 9,400 ชิ้น และส่งมอบก่อนแล้ว 600 ชิ้น รวมทั่งสิ้น 10,000 ชิ้น ที่คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับเครือข่ายร่วมกันจัดทำตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พบและสัมผัสการแสดงนิทรรศการผลงาน การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพฝีมือของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ ศิลปะการจัดดอกไม้ การสาธิตทักษะการพับผ้าแนปกิ้น การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำเค้กหน้าต่างๆ แสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการถ่ายภาพจากกล้องมือถือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมีดีอย่างไร กิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาบนเวที ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “อาชีวปริทรรศน์ ปี 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2562 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30-21.00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-254654-0

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here