ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศล SCIENCE RUN 2019 วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด RUN

0
839

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศล SCIENCE RUN 2019 วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด RUN

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศล “SCIENCE RUN 2019” วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด RUN ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งและผู้เข้าร่วมโครงการตลอดการจัดงาน สำหรับการจัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศล “SCIENCE RUN 2019” วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด RUN ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการจัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกทางหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ของเรากำหนดจัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศล “SCIENCE RUN 2019” วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด RUN โดบแบ่งระยทางการวิ่งเป็น 2 กลุ่ม ด้วยกันตามระยะทางที่กำหนดไว้ 2 ระยะทาง ได้แก่ ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และ 11 กิโลเมตร ซึ่งได้กำหนดเส้นทางการวิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มจากจุดปล่อยตัว ณ ถนนด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลี้ยวซ้ายไปยังหนองอีเจม ซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีบรรยากาศดีและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากร และผ่านไปยังร่องก่อซึ่งเป็นป่าไม้ต้นน้ำและเป็นป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันได้ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและสวยงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน แต่มหาวิทยาลัยของเรายังอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพื้นที่สำหรับศึกษาธรรมชาติ ซึ่งบรรยากาศในยามเช้าสดชื่นและสวยงามมาก สำหรับการจัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศลครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ทุกประการ ในนามตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน โครงการเดิน – วิ่งการกุศล “SCIENCE RUN 2019” วิ่ง with วิทย์ ชีวิตติด RUN จนประสบความสำเร็จลุล่วง มา ณ โอกาสนี้ และทางคณะวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศลครั้งต่อไป จะได้รับการสนับสนุนจากท่านและทุกภาคส่วนด้วยดีอย่างนี้ตลอดไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here