ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จัดประชุมซักซ้อมการผลิตสุราชุมชน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

0
815

สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จัดประชุมซักซ้อมการผลิตสุราชุมชน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

วันพลหัสนดีที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จัดประชุมซักซ้อมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รอง ผวจ.แพร่ ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองแพร่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชน จังหวัดแพร่กว่า 400 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกระบวนการผลิตสุราให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและวิธีการจัดทำบัญชีตามระเบียบของกรมสรรพสามิต

ในการนี้ นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้ร่วมเป็นเกียรติ์ในพิธีเปิด พร้อมกล่าวทักทายผู้ร่วมประชุมโดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินธุรกิจสุราชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ของ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรมสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ การประชุมดังกล่าวมีวิทยากรจาก สตป.,กวข. กรมสรรพสามิต และสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here