ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

0
1094

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “Magic house” ความร่วมมือกันของสหวิชาชีพ เปรียบเสมือนการใช้เวทมนต์ในการรักษา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เริ่มจากการเคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่พิธีเปิด ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะพยาบาลศาสตร์ตามลำดับ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก1 วิทยาลัย และ 3 คณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและ นางสาวกรชนก  เด่นพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาในสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาในคณะ และระหว่างคณะในสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีนี้ นายอภิศักดิ์  ใจธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง และ นายวรปรัชญ์  เล็กกระจ่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน และเริ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการตลอดวัน

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และในปีนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 1 วิทยาลัย 3 คณะ ประกอบด้วย นักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 700 คน เข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ทางคณะเจ้าภาพได้กำหนดกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตซอลชาย/หญิง วอลเลย์บอลชาย/หญิง บาสเกตบอลชาย/หญิง และแบดมินตันคู่ผสม และการแข่งขันสันทนาการ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง และการประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสายสุขภาพที่มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน สร้างความรักสามัคคีและสนุกสนานให้แก่ศึกษาเป็นประจำทุกปี


ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here