ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#จังหวัดอุบลฯประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

0
864

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรการอำนวยการ คณะกรรมการด้านพิธีกร คณะกรรมการด้านการจัดระเบียบจราจร คณะกรมการด้านจิตอาสา คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำโจ้ก) ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม จัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความมีความพร้อม ให้มีความถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาเลือก บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด ที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวาย ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 และในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดจึงได้พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ ในพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ส่วนสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 จังหวัดได้เลือกวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารแห่งแรกของจังหวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก และยังเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและยังใช้เป็นสถานที่ สร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here