ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดพิธีมอบรางวัลศิลปินดาราและสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 10

0
468

พิธีมอบรางวัลศิลปินดาราและสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 10

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลศิลปินดาราและสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 10 โดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับศิลปินดาราและสื่อมวลชนที่ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้วิสัยทัศน์ว่ารวมพลังวิชาชีพสุขภาพสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ เนื่องจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เล็งเห็นความสัมพันธ์ ความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางของการที่จะสื่อองค์ความรู้ พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรับรู้ถึงอันตรายอันเกิดจากพิษภัยของบุหรี่

โดยมีองค์กรสื่อมวลชนและศิลปินดาราเป็นองค์กรสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยในส่วนนี้ พร้อมทั้งช่วยประสานและเผยแพร่ความรู้และช่วยรณรงค์ช่วยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ไปยังพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายคือสุขภาพอนามัยที่ดีของปวงชนชาวไทย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพจึงได้จัดโครงการพิธีมอบรางวัลศิลปินดาราและสื่อมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 10 ขึ้น โดยได้เชิญศิลปินต้นแบบอาทิ มิกทองระย้า ลําไย ไหทองคํา เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบ ช่วยรณรงค์ ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ ทั้งยังส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างจากศิลปินที่ไม่สูบบุหรี่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเป็นผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมารและห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี RCA ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

#ธวัชชัย เฟืองอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here