ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ. มุกดาหารจัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2562

0
1141

สนพ.มุกดาหาร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2562


2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีส่วนราชการต่างๆร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”


ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้ได้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของ “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ เข้าปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนพนักงานจะได้ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ขณะที่สังคมและผู้รับบริการ จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นิทรรศการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องแก้วมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here