ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0
614

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ที่มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติแตกต่างจากเดิมที่ประชาชนควรรับทราบหลายประการ กรมประชาสัมพันธ์ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดการสัมมนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทาง ข้อกฎหมาย และข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30คน มีเนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลที่สื่อมวลชนควรรับทราบในการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการเสวนาเปิดเวทีให้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเลือกตั้ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขยายผล สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ได้กำชับส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดต้องวางตัวเป็นกลาง และขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอบุบลราชธานี ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง กว่า 1.4 ล้านคน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากกว่า 80 เปอร์เซนต์

#ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here