ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดมุกดาหารจัดอบรมเพื่อ พัฒนาฝีมือแรงงาน สปป.ลาว โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

0
599

จังหวัดมุกดาหาร พัฒนาฝีมือแรงงาน สปป.ลาว โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ


วันที่ 4 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(GMS-ASEAN) สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Course) ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขวงสะหวันนะเขต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกล่าวต้อนรับ ท่านคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต, ท่านบุนลบ โคดหลักคำ หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสะหวันนะเขต, ท่านจันทะวง บุนเพ็ง หัวหน้าแขนงพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงสะหวันนะเขต, ท่านสีสะเกด ไชยะบุดดี รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะปัจจุบันการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ “คุณภาพของคน”

#ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here