ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่างทยอยเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก หนาตา ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงนี้

0
853

จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่างทยอยเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก หนาตา ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงนี้


วันที่ 17 มีนาคม 2562 บรรยากาศการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขตเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ และรด.จิตอาสา มาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อน แต่ประชาชนก็ยังทยอยออกไปใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง จำนวน 19,222 คน มากที่สุดอยู่ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี 8,667 คน รองลงมาเป็นเขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมอำเภอวารินชำราบ 6,007 คน ส่วนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,240 คน นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อยู่ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหน้าหน่วยเลือกตั้ง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านการจราจร การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วย และการรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นมายังศูนย์ประสานงาน ซึ่งในช่วงเช้า นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี และที่ว่าการอำเภอวารินชำราบด้วย
ทางด้าน พ.ต.ท.เรืองยศ มีแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษา และการจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วทั้งในเขตเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมนับคะแนนต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here